YÖNETİM POLİTİKAMIZ

İltur Seyahat Turizm olarak temel hedefimizi güven veren, yeniliğe inanan ve çalışanlarından aldığı güçle sektöre değer katan bir yapı kurmaktır. Bu anlayıştan hareketle sektör paydaşları ile bir arada çalışmalar yürüten ve bu anlamda her fırsatta yeniliğe yatırım yapan firmamız yönetim anlayışı ile de dikkat çeken çalışmalar yürütür. İltur kalitesinin yansıtılmasına odaklanan yönetimimizin benimsediği ilkeler ve değerler aşağıdaki gibidir;

Logo
 • Yönetim sisteminin inşa edilmesi safhasında benimsenmiş olan ahlaki kuralların müşteri taleplerini maksimum oranda karşılamasını sağlayacak çözümler ortaya koymak ve müşteri memnuniyetini zirveye taşımak,
 • Bünyemizde bulunan personel ve firmamızla ilişkili olan bütün paydaşların eğitim ve iletişim araçları sayesinde bilgilendirilmesini sağlamak ve bilinç düzeyini ciddi seviyelere çıkarmak,
 • Karayolları Trafik Kanunu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve yerel yönetimler tarafından getirilmiş düzenlemelere uygun olarak ulaşım hizmetlerinin sağlanmasına yardımcı olmak,
 • Hizmetin ilgililere ulaştırılması aşamasında çevre, iş güvenliği, enerji yönetim politikaları bağlamında gerekli değerlendirmelerin yapılması ve risklerin dikkate alınması ile olası etkilerin hesaplanması,
 • Çevreye ve personele olumsuz etkiler yaratacak risklerin önceden tespit edilerek risklerin ortadan kaldırılması adına gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • Hizmetlerin daha verimli ve yerinde olabilmesi adına etkin çalışmaların gerçekleştirilmesi,
İstanbul Öğrenci Taşımacılığı
 • Kurumsal anlamda gerçekleştirilecek olan risk yönetimi vasıtası ile kurumun sürdürülebilirliğini, gelişmesini ve geleceğe yönelik adımlarını riske sokabilecek tehlikelerin belirlenmesi,
 • Risklerin belirlenmesinden sonra risklere karşı en uygun çalışmaların yürütülmesi ile risklerin ortadan kaldırılması,
 • Kaynak kullanımının en etkin seviyeye ulaştırılması sayesinde sektörde en başarılı çözümleri sunan marka olabilmek adına en uygun seçeneklerin ortaya çıkarılması,
 • İnsan, araç, malzeme ve finans gibi kaynakların bilinçli bir şekilde devreye sokulması ile etkinliğin arttırılması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında çalışanların karşılaşabilecekleri iş kazalarına engel olarak daha kaliteli bir çalışma alanının tesis edilmesine olanak sağlamak,
 • Hizmet kalitesi en iyi, hizmet süresinde en başarılı, fiyatları ile rekabetçi, güvenilir ve sürekli hizmetlerle müşterilerin ilgisini çekecek seçenekler ortaya çıkarmak,
 • Yönetim sistemleri ve bu sistemlerin tesis edilmesinde kullanılan programların sürekli kontroller sayesinde sürdürülebilir bir yapıya ulaştırılması doğrultusunda çalışmalar sürdürmeyi taahhüt ediyoruz.