KALİTE POLİTİKAMIZ

Firmamızın kalite politikası “müşteri memnuniyeti” üzerine kurulmuştur. Firmamızın en temel amacı, belirlediği yüksek standartlara ve teknik şartlara uygun hizmetler sunmaktır.

Müşteri memnuniyetinin sürdürülebilmesi için müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı değerlendirilerek müşterinin değişen beklentileri çalışanlara duyurulmaktadır. Personel ve öğrenci taşımacılığı kapsamında çalışanlarımız ile müşterilerimize en kaliteli ve profesyonel hizmeti sunmaktayız. Firmamız da müşteri memnuniyetini sağlamak için “çalışanların mutluluğu” en önemli gerekliliktir. Kararlar, ilgili çalışanların görüşleri alınarak ve “katılım” ilkesi doğrultusunda alınır. Bireylerin, pozisyonları ile ilgili sorumluluk ve sorumlulukları üstlenebilecek yeterli bilgi ve becerilerle donatılması sağlanır. Herkesin kendi rolünü üstlendiği ve yaptığı işten mutlu olduğu bir ortam hedeflenmektedir. Sorumluluk bireylere ait olmakla birlikte, grup çalışması da teşvik edilir ve grup başarısı bireysel başarının üzerinde değerlendirilir. Şirketin piyasalardaki rekabet gücünü artırabilmesi için “maliyet bilincine sahip” bir tutum benimsenmekte ve nasıl tasarruf sağlanacağına önem verilmektedir. Firmamız, tüm bu ilkeler doğrultusunda şu anda bulunduğundan daha iyi bir seviyeye ulaşmak için sürekli çaba göstermektedir.

İltur Seyahat Turizm olarak kalite yönetim standartları kapsamında arzu edilen yüksek kaliteyi yakalamayı ve taşıma hizmeti bağlamında yüksek standartların yakalanmasını amaç edinerek hizmetlerini müşterilerinin maksimum fayda elde edebilmesine odaklamıştır. Kalitesini en yüksek standartlarla belirlemiş bir marka olma ideali ile hareket eden firmamızın şu politikaları benimseyerek faaliyetlerini sürdürdüğünü bilmeniz gerekir.
İltur Seyahat Turizm olarak Kalite Yönetim Politikamız, öncelikle müşterilerimize odaklanmıştır. Müşterilerimizin ve diğer ilgili tarafların (ortaklar, personel, tedarikçiler, toplum) gereksinimlerinin, beklentilerinin ve ihtiyaçlarının, ürün ve hizmetlerimizin sürekli kalite iyileştirmesi yoluyla daha eksiksiz ve kapsamlı bir şekilde karşılanmasını hedefliyoruz. Bunların yanı sıra İltur Seyahat Turizm aşağıdakileri hedeflemektedir.

Logo

HEDEFLERİMİZ

 • Müşterilerden gelen talepler doğrultusunda en doğru ve güvenilir hizmetleri sağlayarak müşteri memnuniyetini zirveye taşımak,
 • Taşımacılık sektöründe elde edilen tecrübenin yeni bakış açıları ve kaliteli hizmet sunma anlayışı çerçevesinde sürdürülebilirliğini kılmak adına yeni girişimlerde bulunmak,
 • İşimize verdiğimiz önemi kanıtlayacak çalışmaları sürdürürken gelişime olan inancımızı ön plana çıkaracak yatırımlarla hizmet sunma kapasitesini iyileştirmek,
 • Doğru, dürüst, sorumlu ve işine önem veren bir marka olmanın verdiği bilinçle çalışanlara uygun çalışma ortamını sağlanmak ve performansın iyileştirilmesine katkı sağlamak,
 • İşgücü kalitesi ve verimliliğindeki artış yoluyla gelir arttırılması,

Kocaeli Personel Taşımacılığı
 • Personelin ihtiyaç odaklı eğitimi yoluyla personelin niteliklerinin iyileştirilmesi,
 • Proje yönetimi faaliyetlerinin iyileştirilmesi,
 • Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının sağlanması ve sürdürülmesi, faaliyetlerin bireye ve bir bütün olarak topluma zarar vermeden geliştirilmesi, çevrenin korunması
 • Müşterilerin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve iş faaliyetlerinin verimliliğini artırmak için müşterilerimize sunulan yüksek kaliteli hizmetleri ve bu hizmetlerin tüm yönlerini sürekli iyileştirmeyi sürdürmek.
 • Müşterilere istenen kalitede hizmetler sunarak müşteri gereksinimleri ve bunların karşılanması konusunda sürekli anketler yapmayı,
 • Müşteri odaklı kalite politikamız ışığında çalışanlarımız, yüksek kalitede hizmet elde etmek ve müşteri beklentilerini karşılamada şirketin en önemli varlığıdır.