İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İltur Seyahat Turizm olarak İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yasal düzenlemeleri, uluslararası yönergeleri ve müşterilerden gelen talepleri dikkate almayı hedefler. Çalışanlar ve müşterilerin daha sağlıklı bir ortamda çalışması/hizmet alması adına İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası belirlenmesi hedeflenir.

Logo
  • Ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun bir şekilde politikalar belirlemek,
  • Araçların ve hizmet sunulması esnasında kullanılan unsurların iş kazası ve meslek hastalığına yol açmayacak şekilde düzenlenmesi,
  • Güvenli bir çalışma ortamının tesis edilebilmesi adına hem sağlık hem de güvenlik risklerinin tespit edilmesi,
  • Tespit edilen riskler bağlamında gerekli önlemlerin alınması adına uygun çalışmaların gerçekleştirilmesi,
  • Tükenebilir enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması adına etkin çalışmalar yürütmek,
  • Firmamız bünyesinde bulunan personelin ve iş ortaklarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilinçlendirilebilmesi adına çalışmalar yapılması,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda sürekli olarak çalışmalar yapılması sayesinde sürdürülebilir hedeflerin yakalanabilmesi,
  • Firma bünyesinde her yıl gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar neticesinde İSG konusundaki güncellemelerin personele bildirilmesi,
  • Personelin İSG konusunda daha bilinçli olması adına yapılan çalışmaların yanı sıra bir acil durum ekibinin tesis edilmesi,
  • Olası risk ve kazalara karşı alınan önlemler bağlamında araçların teknolojik olarak donatılması bağlamında çalışmalar yürütülmesi.