ÇEVRE POLİTİKAMIZ

İltur Seyahat Turizm olarak çevre ile alakalı hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bütün mevzuat ve düzenlemeleri dikkate alan çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gelişimi ve yeniliği ön plana çıkaran bu anlamda çevre yönetim sistemleri kapsamında da hizmetlerini kaliteli bir noktaya taşımayı başaran bir marka olmanın hedefini taşıyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz ayrıcalıklı hizmetlerde çevre ve insana değer verdiğimizi her fırsatta kanıtlamayı amaçlıyoruz.

Logo

Bu kapsamda;

 • Hizmetlerin müşterilere ulaştırılması aşamasında çevreye ne tür zararlar verildiğinin tespit edilmesi,
 • Çevreye verilen zararların değerlendirilmesi ile sürdürülebilir bir çevre politikasının geliştirilmesi amacı ile zararların kısa sürede ortadan kaldırılması adına gerekli önlemlerin alınması,
 • İklim değişikliklerinin insanlığa ve çevreye yaptığı etkilerin farkında bir anlayış ile duyarlı, temiz ve sağlıklı bir ortamın tesis edilmesine imkân sağlamak,
 • Çevre bilinci yüksek ve geleceğin inşa edilmesinde oldukça önemli rol oynayan nesillerin yetiştirilmesine katkı sunmak,
 • Tükenebilir enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması adına etkin çalışmalar yürütmek,
 • Sürdürülebilirliği sağlamak adına yenilenebilen enerjinin maksimum oranda kullanılması adına yatırımlar gerçekleştirmek,
 • Çevre kirliliğine neden olan durumların tespitinden hemen sonra kirliliğin kaynağında önlenmesi adına gerekli çalışmaların yapılmasına ön ayak olmak,
Kocaeli Personel Taşımacılığı
 • Çevresel sürdürülebilirliğin en az ana faaliyet konusu kadar önemsenmesini sağlamak,
 • Bünyemizde çalışan personel ve iş ortaklarımızın çevre ile alakalı bilinç seviyesini iyileştirmek adına eğitimi ve seminerler düzenlemek,
 • Verimliliğin arttırılması adına Ar-Ge çalışmaları yürütülmesine yardımcı olmak ve var olan çalışmaların çıktılarından maksimum düzeyde yararlanmak,
 • Yeni teknolojilerin insan yaşamını kolaylaştırıcı etkisinin yanı sıra çevreye olumlu etkiler sunmasını da dikkate alarak gelişmeleri takip etmek,
 • Hizmet sunulması esnasında kullanılan araçların çevre standartlarına uygun bir şekilde belirlenerek daha çevreci çözümlerin üretilmesine zemin hazırlanması,
 • Uluslararası belge ve standartlara uygun çalışmaların yürütülebilmesi adına gerekli önlemlerin alınması ve sertifikasyon süreçlerinin başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi,
 • Çevreci politikaların sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilebilmesi adına gerekli bütün çalışmaların tam anlamı ile gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.